6.preteky ZKP '19/'20 zrušené

Šieste preteky ZKP 2019/2020 sa rušia kvôli vyhláseniu núdzového stavu a zavedeniu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19.