6.preteky ZKP '19/'20 zrušené

Šieste preteky ZKP 2019/2020 sa rušia kvôli vyhláseniu núdzového stavu a zavedeniu preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. 

Stavanie trate pred 5.pretekmi ZKP '19/'20

Trať pred piatymi pretekmi ZKP '19/'20 sa bude stavať v piatok 7.2.2020 o 20:30. Prípadná zmena času bude oznámená na klubovej stránke a na FB. Prosíme všetkých, ktorí môžu prísť o účasť. Ďakujeme.